Nụ hôn

Nụ hôn
  
Có nụ hôn không tên
Lần đầu tiên cho - nhận
Run run tầng khí quyển
Chao đảo vũ trụ xoay
 
Là khoảnh khắc trong tay
Vòng sóng xanh say lả
Ập ào môi muốn ngã
Vào muôn nẻo trùng dương
 
Như giọt sương  vô thường
Tinh khôi kèm ngọt mát
Thơm ngon và dào dạt
Nuốt chửng đại ngàn xưa
 
Nụ hôn của đôi lứa
Chứng giám tình ban đầu
Hai trái tim thổn thức
Cuộn vào miền thẳm sâu
 
Có nụ hôn nhiệm màu
Thay cho lời muốn ngỏ
Ngợp trời mây hòa gió 
Điên dại
 phút cuồng si