Những quả nhót chín

ByMùa nhót chín những chiếc xe đạp buộc cái mẹt ở yên sau chon chót toàn nhót đỏ nhức răng. Tôi dặn mẹ mua cho một túi nhót chín và không quên làm cả gói muối ớt giã dập.

More...