Những quả nhót chín

ByMùa nhót chín những chiếc xe đạp buộc cái mẹt ở yên sau chon chót toàn nhót đỏ nhức răng. Tôi dặn mẹ mua cho một túi nhót chín và không quên làm cả gói muối ớt giã dập.

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'2417','b3bvnjtujui49ghvbbbsnpskc5','0','Guest','0','54.161.49.216','2018-08-22 08:41:53','/ac14612/chuyen-pho-nho.html')